xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tổ chức ngày Pháp luật và khoa học tháng 04 năm 2022

Ngày 15-04-2022 - Lượt xem: 4

Hàng tháng, Ban Quản lý tổ chức ngày Pháp luật và khoa học nhằm triển khai đến tất cả viên chức tại Ban các văn bản liên quan đến văn hóa nơi công sở. Tại buổi làm việc, Ông Huỳnh Trung Hiếu, Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính tổng hợp trình bày về “Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện văn hóa công sở ở cơ sở” và “quy trình tiếp công dân ở cơ quan”, bước đầu đã có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, trang phục phù hợp với công việc. Có thể nói, xây dựng nền văn hóa công vụ thực chất nhằm hoàn thiện đạo đức, lối sống của viên chức, người lao động. Với mục tiêu chính là xây dựng đội ngũ viên chức và người lao động có phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và công dân.

Viên chức Ban Quản lý dự ngày Khoa học và pháp luật

Như vậy trên tinh thần thực hiện “văn hóa nơi công sở” của từng CBVC và người lao động về tinh thần hợp tác và thái độ làm việc được nâng lên, luôn không ngừng tu luyện về chuẩn mực đạo đức, viên chức nhận thức sâu sắc được tinh thần đoàn kết góp phần xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại cho thấy việc thực hiện văn hóa nơi công sở đã phát huy, đạt hiệu quả tốt.

                                                            Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp


Đang online: 1
Hôm nay: 282
Đã truy cập: 585691
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.