xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Họp tổng kết 5 năm hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 28-04-2022 - Lượt xem: 25

 Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự chỉ đạo cuộc họp có bà Võ Thị Mỹ Trang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

Bà Võ Thị Mỹ Trang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tổ chức cơ sở Hội Cựu Chiến binh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh Hậu Giang; vào đầu nhiệm kỳ, tổng số có: 05 hội viên, đến cuối nhiệm kỳ có 07 hội viên, gồm: 06 Cựu chiến binh (06 đảng viên) và 01 Cựu quân nhân. Hội viên công tác tại Sở Lao động - TB&XH và các đơn vị trực thuộc Sở, cụ thể như sau: Ban Giám đốc Sở 01 hội viên, Văn phòng Sở 01 hội viên; Trung tâm công tác xã hội tỉnh 05 hội viên.

          Tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết các hội viên tham gia tổ chức Hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. 100% hội viên tham gia các phong trào do Đảng ủy Sở phát động; hội viên với tinh thần kỷ luật cao, bản chất trung thực, thẳng thắn của người lính, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn nơi công tác.

          Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, bà Võ Thị Mỹ Trang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở yêu cầu Tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần tăng cường học tập chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng, chỉ thị; tham gia đầy đủ “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị. Hội viên cựu chiến binh nghiêm túc thực hiện chương trình cải cách hành chính, đặc biệt là chính quyền điện tử; tiếp tục rà soát số biên chế mới được tuyển dụng vào đơn vị, để phát triển Hội viên Cựu chiến binh mới nếu đủ điều kiện, nhằm bổ sung cho lực lượng hội viên Cựu Chiến binh của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang; gương mẫu thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; đồng thời, vận động Nhân dân cùng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về công tác phòng chống dịch Covid -19.

         Tại cuộc họp, ông Hồng Xuân Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

Mai Hồng Thoa


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 117
Đã truy cập: 585526
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.