xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 9 năm 2021.

Ngày 18-10-2021 - Lượt xem: 5

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, số liệu giải ngân vốn đầu tư công của Tỉnh 1.754.274 triệu đồng trên tổng số kế hoạch vốn đã phân bổ là 3.103.433 triệu đồng (bao gồm số vốn kéo dài 465.549 triệu đồng), đạt 56,53% so với kế hoạch được giao.

Mặc dù, BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều biện pháp quyết liệt để chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhưng công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh vẫn còn chậm so với mục tiêu đề ra (giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 100%).

Kết quả giải ngân của Tỉnh còn thấp là do những nguyên nhân sau:

(1) Do ảnh hưởng tình hình dịch Covid 19 dẫn đến các nhà thầu gặp nhiều khó khăn trong thuê mướn lao động, di chuyển nhân sự, máy móc, vật tư từ ngoài vào tỉnh, đến công trường xây dựng; đặc biệt, trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, các dự án đã phải tạm dừng thi công, dẫn đến ảnh hưởng đến kết quả giải ngân của Tỉnh; ngoài ra việc biến động giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu (như cát, đá, sắt ...) làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức đấu thầu, đối với các gói thầu đang triển khai thi công thì một số nhà thầu còn lúng túng và có xu hướng thi công cầm chừng, chờ giá ổn định.

 (2) Đối với các dự án được đầu tư từ nguồn thu vượt ngân sách tỉnh hầu hết đều là dự án khởi công mới, chủ đầu tư đang trong quá trình lập các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công nên chưa có khối lượng thanh toán.

 (3) Vướng giải phóng mặt bằng là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm giải ngân số vốn được phân bổ.

 (4) Vốn ngân sách Trung ương 155.325 triệu đồng được phân bổ chi tiết đến dự án trong tháng 9, chủ đầu tư đang triển khai thực hiện hồ sơ thủ tục nên chưa có khối lượng giải ngân.

Để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2021 (nghĩa là Tỉnh cần giải ngân hết số vốn còn lại là 1.349.159 triệu đồng) thì các Chủ đầu tư cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các giải pháp, nhiệm vụ đã được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 63/NQ-CP; thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục phát huy vai trò các Tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang thành lập theo Quyết định số 334-QĐ/TU ngày 26 tháng 3 năm 2021.

Các sở, ngành tỉnh và các chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 206/UBND-NCTH ngày 09 tháng 02 năm 2021 và Công văn số 1414/UBND-NCTH ngày 26 tháng 7 năm 2021.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư, tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm triển khai khối lượng giải ngân vốn sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh.

Lâm Thành Định - Phòng Tài chính đầu tư


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 1449
Đã truy cập: 280351
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.