xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện Vị Thủy trong tháng 6 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2022

Ngày 04-07-2022 - Lượt xem: 1

I. Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước trong tháng 6 năm 2022

1. Thu ngân sách nhà nước:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 275.361 triệu đồng, đạt 65% so với dự toán tỉnh giao, đạt 130% so với dự toán bình quân;

- Thu nội địa là 28.621 triệu đồng, đạt 65% so với dự toán tỉnh giao, đạt 131% so với dự toán bình quân. Nếu loại tiền sử dụng đất là 2.124 triệu đồng, thì thu nội địa là 26.497 triệu đồng, đạt 64% so với dự toán tỉnh giao, đạt 128% so với dự toán bình quân;

- Thu nội địa ngân sách huyện hưởng là 26.619 triệu đồng, đạt 63% so với dự toán tỉnh giao, đạt 126% so với dự toán bình quân. Nếu loại tiền sử dụng đất là 2.124 triệu đồng, thì thu nội địa ngân sách huyện hưởng là 24.495 triệu đồng, đạt 62% so với dự toán tỉnh giao, đạt 124% so với dự toán bình quân.

2. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương là 239.717 triệu đồng, đạt 57% so với dự toán tình giao, đạt 114% so với dự toán bình quân. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển là 71.717 triệu đồng, đạt 111% so với dự toán tỉnh giao, đạt 222% so với dự toán bình quân;

- Chi thường xuyên là 167.000 triệu đồng, đạt 48% so với dự toán tỉnh giao, đạt 96% so với dự toán  bình quân.

II. Phương hướng và nhiệm vụ trong tháng 7 năm 2022

Theo dự báo của ngành Tài chính, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước vẫn còn nhiều khó khăn do những tác động của dịch bệnh, thiên tai… Tuy nhiên, với sự chủ động đề ra những giải pháp, xác định nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác thu NSNN cũng như thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Chính phủ đối với người nộp thuế (NNT), các ngành chức năng đang tích cực thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Phát huy những thành tựu đạt được và khắc phục tồn tại trong thời gian qua, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vị Thủy đặt ra 3 mục tiêu trọng tâm để thực hiện thành công nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2022.

Cụ thể, một là, điều hành chính sách tài chính linh hoạt, thận trọng, bám sát diễn biến của dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ khác, thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vị Thủy tiếp tục nghiên cứu, đề xuất trình cấp thẩm quyền và triển khai kịp thời các chính sách thu, chi ngân sách hỗ trợ cho các đối tượng chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19. Đồng thời, tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2022 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, dành nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 và dự phòng cho những trường hợp bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh,... phát sinh.

Hai là, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên.

Ba là, Phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả, thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây biến động giá bất thường.

 Phòng TCKH huyện Vị Thủy


Đang online: 3
Hôm nay: 24529
Đã truy cập: 692418
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.