xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.

Ngày 21-10-2021 - Lượt xem: 23

Ngày 10/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 30/2021/QĐ-TTg về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.

Cụ thể, theo tiêu chí dân số ở vùng đô thị, định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục trong độ tuổi đến trường (từ 1 - 18 tuổi) là 3.007.400 đồng/người dân/năm; Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình là 182.700 đồng/người dân/năm; Định mức phân bổ chi hoạt động kinh tế là 372.500 đồng/người dân/năm;…

Bên cạnh đó, đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên sau khi đơn vị đã sử dụng nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu phí được để lại chi để thực hiện nhiệm vụ, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công chưa tính đủ chi phí. Thực hiện khoán chi ngân sách hỗ trợ giai đoạn 2022 - 2025 và yêu cầu giảm tối thiểu 15% so với giai đoạn 2017 - 2021.

Đáng chú ý, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cơ chế chính sách đặc thù hoặc có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương, được phân bổ thêm theo tỷ lệ % số chi tính theo định mức dân số như sau: Hà Nội, TP.HCM được phân bổ thêm 80%; Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ được phân bổ thêm 70%;…

Quyết định 30/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký./.

Văn Cảnh - Phòng Quản lý ngân sách


Đang online: 1
Hôm nay: 998
Đã truy cập: 212891
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.