xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thường trực UBND huyện Châu Thành có buổi làm việc với ngành tài chính về công tác chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2022.

Ngày 27-05-2022 - Lượt xem: 4

Ngày 27 tháng 5 năm 2022, ông Đỗ Văn Lô - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Châu Thành có buổi làm việc với ngành tài chính hoạch về công tác chuẩn bị trình kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện giữa năm 2022 thuộc lĩnh vực ngành quản lý.