xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành làm việc với phòng Tài chính – Kế hoạch về thẩm tra báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2021.

Ngày 14-12-2021 - Lượt xem: 6

Ngày 10 tháng 12 năm 2021, ông Bùi Hoàng Liêm – Phó chủ tịch và các Ban Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành có buổi làm việc với phòng Tài chính – Kế hoạch về công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình phục vụ cho kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện cuối năm 2021 về lĩnh vực của ngành.