xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành giám sát về việc thực hiện quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 28-09-2021 - Lượt xem: 71

Ngày 28/9/2021, Đoàn giám sát của thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện do ông Bùi Hoàng Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn; cùng lãnh đạo thành viên các Ban HĐND huyện, tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND huyện, các ngành liên quan đã có buổi giám sát đối với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện và Văn phòng Đăng ký đất đai về việc thực hiện quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện.

Quang cảnh tại buổi giám sát

Mục đích của cuộc giám sát, giúp Thường trực HĐND huyện nắm tình hình việc thực hiện quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành. Qua giám sát, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân khách quan, chủ quan, thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện, đồng thời có những đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn giúp cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đoàn đã tập trung giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường học, nhà văn hóa ấp, khai thác đất công, thu hồi nền cấp ở khu vượt lũ không đúng đối tượng; trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai diện tích, sai loại đất, sai đối tượng, việc cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất; đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 năm 2021 đối với lĩnh vực đất đai.

Qua giám sát, nhìn chung thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng theo quy định của Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường học, nhà văn hóa được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, số hồ sơ còn tồn đọng khá nhiều: Năm 2017 tồn 337 hồ sơ, năm 2018 tồn 202 hồ sơ, năm 2019 tồn 71 hồ sơ, năm 2020 tồn 310 hồ sơ; việc đo đạc và xuất hồ sơ còn chậm, việc bố trí, sắp xếp của viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện chưa hợp lý; còn tình trạng người dân phải đi lại rất nhiều lần, đồng thời khi ra giấy hẹn trả kết quả  chưa đúng theo thời gian quy định...

Ông Bùi Hoàng Liêm, Trưởng đoàn giám sát đề nghị cơ quan quản lý về đất đai, tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai, công tác lập kế hoạch, sử dụng đất hàng năm trên địa bàn huyện; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền pháp luật về đất đai; tham mưu cho UBND huyện kịp thời các giải pháp trong việc nâng tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xác minh, cung cấp hồ sơ, tài liệu, giải quyết tranh chấp về đất đai; tập trung tháo gỡ khó khăn để giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng; tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện, phân công công chức, viên chức có năng lực tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho bà con Nhân dân để  hạn chế tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần khi làm các thủ tục về đất đai./

                                                                                                        Kim Ngân


Đang online: 2
Hôm nay: 1900
Đã truy cập: 1652768
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.