xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thực hiện thảo luận dự toán thu – chi ngân sách năm 2022 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành A

Ngày 24-11-2021 - Lượt xem: 29

Để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2021, Sáng ngày 22/11/2021 và ngày 23/11/2021 Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành A đã phối hợp với Chi cục thuế khu vực IV tiến hành thảo luận dự toán thu – chi ngân sách năm 2022 với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện bằng hình thức trực tuyến.

Thành phần tham dự gồm có: ông Hồ Võ Giang Hải – Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, ông Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực IV, cùng tham dự gồm có các đồng chí phụ trách chuyên môn chi cục thuế và phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, đại diện HĐND huyện giám sát buổi thảo luận là ông Nguyễn Công Bằng - Phó trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện; Về phía tại điểm cầu các xã, thị trấn có đại diện UBND xã, thị trấn và công chức Tài chính – Kế toán của đơn vị.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2021, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện và Chi cục thuế khu vực IV tiến hành rà soát các chỉ tiêu và thống nhất thảo luận dự toán thu – chi năm 2022.

Về thu ngân sách có giảm ở một số chỉ tiêu so với năm 2021 cụ thể như phần lệ phí trước bạ nhà đất và thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh

Về chi ngân sách cơ bản đảm bảo được các chế độ chi theo quy định.

Qua buổi thảo luận tất cả các đơn vị đều thống nhất và đồng tình cao về nhiệm vụ thu – chi ngân sách được giao.