xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Vị Thủy

Ngày 12-08-2022 - Lượt xem: 120

Chiều ngày 02/8/2022, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Huỳnh Văn Trắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Trương Trần Trọng Hiếu, Phó chủ tịch UBND huyện; Thường trực UBMTTQVN huyện; thành viên của Đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo: Công an huyện; Phòng Tư pháp huyện; Văn phòng HĐND&UBND huyện và các đơn vị chịu sự giám sát. Cuộc họp do bà Nguyễn Thị Như Kiều, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Qua giám sát trực tiếp tại 10 đơn vị (UBND các xã, thị trấn) trên địa bàn huyện cho thấy: Nhờ được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nên việc xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực được các xã, thị trấn thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được các xã, thị trấn chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như: thông qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh,... Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn được nâng lên. Nhìn chung, các điều kiện bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và đúng quy định; công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức được UBND các xã, thị trấn quan tâm cử cán bộ, công chức tham gia, từ đó, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức, đạo đức công vụ, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp xã.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế: công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng hiệu quả chưa cao; việc tuyên truyền chưa sâu rộng, chưa tập trung vào các đối tượng cụ thể, nhất là các đối tượng dễ phát sinh vi phạm, chưa tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức của người dân; hầu hết các xã, thị trấn lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự xã hội, tệ nạn xã hội chậm, không đảm bảo tính kịp thời và thời hạn quy định; địa điểm lập biên bản vi phạm hành chính tại trụ sở cơ quan nhưng không ghi rõ lý do; một số hồ sơ mức phạt thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã nhưng chuyển lên huyện; số vụ chưa thi hành còn nhiều.

Ngoài ra, hầu hết các xã, thị trấn chưa thực hiện chi hỗ trợ cho người được phân công giúp đỡ người được giáo dục theo Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo đã đề ra, ngoài ra các đại biểu còn góp ý thêm do việc áp dụng các văn bản vẫn còn sai sót nội dung, thể thức, đề nghị sắp tới cần tổ chức tập huấn công tác này sâu hơn nữa, giúp nắm chắc hơn, áp dụng chính xác hơn; đề nghị UBND huyện cần có chỉ đạo các ngành có liên quan hỗ trợ giúp đỡ các xã, thị trấn trong công tác xử lý các vụ việc phức tạp, cần có biện pháp chỉ đạo giải quyết các trường hợp chưa thi hành quyết định.

Ban pháp chế đã có 06 kiến nghị đối với Chủ tịch UBND huyện, 09 kiến nghị đối với Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Như Kiều nhấn mạnh cần quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các kiến nghị này, đặc biệt cần đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, có tác dụng răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện theo tinh thần Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

Phương Anh


Đang online: 1
Hôm nay: 631
Đã truy cập: 840967
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.