xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thống nhất thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Tư HĐND thị trấn Cái Tắc

Ngày 22-05-2022 - Lượt xem: 13

Chiều ngày 16/5/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) thị trấn, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị trấn tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ Tư HĐND thị trấn, nhiệm kỳ 2021- 2026 (kỳ họp giữa năm 2022). Cuộc họp do ông Phan Vũ Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn chủ trì. Cùng tham dự có các thành viên Thường trực HĐND thị trấn; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, ngành thị trấn có liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và trao đổi, thống nhất kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ Tư HĐND thị trấn, nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ Tư HĐND thị trấn dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 6/2022, thời gian tổ chức 02 ngày. Nội dung chương trình kỳ họp dự kiến: Thông qua các báo cáo chính tại hội trường như: Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết HĐND thị trấn về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2022 và công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực UBND thị trấn; Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND thị trấn; Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước thị trấn Cái Tắc năm 2021; Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân thị trấn, nhiệm kỳ 2021- 2026 và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBMTTQVN thị trấn; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn thị trấn Cái Tắc,… và các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra; xem xét và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết (Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thị trấn Cái Tắc năm 2021; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về việc phê chuẩn chương trình giám sát năm 2023,…).

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn nhấn mạnh, đơn vị sẽ chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND thị trấn theo quy định; lựa chọn các nội dung phản biện, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBND thị trấn thống nhất với dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp giữa năm, đồng thời bổ sung thêm một số nội dung quan trọng trình tại kỳ họp thứ Tư và yêu cầu các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng yêu cầu, chất lượng và thời gian quy định cũng như chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ kỳ họp.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phan Vũ Cường nhấn mạnh, các dự thảo nghị quyết thông qua tại các kỳ họp HĐND là rất quan trọng, liên quan đến đời sống của Nhân dân, do đó đề nghị các đại biểu, ban, ngành phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương thực hiện hoàn thành dự thảo văn bản đúng thời gian quy định; dự thảo nghị quyết nào không kịp thông qua tại kỳ họp thì đơn vị đó sẽ chịu trách nhiệm. Đồng thời đề nghị Văn phòng – Thống kê thị trấn phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan kiểm tra, đôn đốc, hoàn thành các nội dung trình tại Kỳ họp đúng quy định, đảm bảo thời gian và chất lượng; các Ban HĐND thị trấn thực hiện thẩm tra chặt chẽ tất cả các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp đúng theo luật định./.

Hoàng An

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. ban tin chuân bị kỳ hop 6 tháng 2022.docx_20220522171709.docx

Đang online: 4
Hôm nay: 3277
Đã truy cập: 551807
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.