xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thống nhất thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện Châu Thành A

Ngày 19-05-2022 - Lượt xem: 6

Chiều ngày 19/5/2022, tại Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành A tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 (kỳ họp giữa năm 2022). Cuộc họp do ông Trần Văn Chính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Cùng tham dự có các thành viên Thường trực HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, ngành huyện có liên quan.

Quang cảnh tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và trao đổi, thống nhất kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện dự kiến được tổ chức vào ngày 07 và 08/7/2022, thời gian tổ chức 02 ngày. Nội dung chương trình kỳ họp dự kiến: Thực hiện công tác tổ chức theo thẩm quyền (miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND huyện, thông qua 08 báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022; công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND huyện; quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành A năm 2021, tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện Khoá XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 của UBMTTQVN huyện; kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 của UBND tỉnh và các ngành tư pháp.

Bên cạnh đó, kỳ họp sẽ; xem xét cho ý kiến 07 dự thảo nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành A năm 202; điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022 huyện Châu Thành A; bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 1); Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành A đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thông qua Đề án Phát triển Du lịch huyện Châu Thành A đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; phê chuẩn chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện Châu Thành A). Ngoài ra, có 06 báo cáo của UBND và các cơ quan liên quan gửi đại biểu nghiên cứu đóng góp.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh, đơn vị sẽ chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND huyện theo quy định; lựa chọn các nội dung phản biện, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện thống nhất với dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp giữa năm, đồng thời bổ sung thêm một số nội dung quan trọng trình tại kỳ họp thứ 5 và yêu cầu các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng yêu cầu, chất lượng và thời gian quy định cũng như chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ kỳ họp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ông Trần Văn Chính nhấn mạnh, các dự thảo nghị quyết thông qua tại các kỳ họp HĐND là rất quan trọng, liên quan đến đời sống của Nhân dân, do đó đề nghị các đại biểu, phòng, ban, ngành phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương thực hiện hoàn thành dự thảo văn bản đúng thời gian quy định; dự thảo nghị quyết nào không kịp thông qua tại kỳ họp thì đơn vị đó sẽ chịu trách nhiệm. Đồng thời đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan kiểm tra, đôn đốc, hoàn thành các nội dung trình tại Kỳ họp đúng quy định, đảm bảo thời gian và chất lượng; các Ban HĐND huyện thực hiện thẩm tra chặt chẽ tất cả các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp đúng theo luật định./.

Thiện Chí


Đang online: 5
Hôm nay: 58
Đã truy cập: 551972
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.