xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thông báo

Ngày 04-05-2022 - Lượt xem: 9

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường kính mời Qúy Công ty, nếu có nhu cầu thực hiện vui lòng gửi hồ sơ năng lực về Sở (theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, Số 3, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu vực 4, phường 5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 0293.3870789) để tiến hành thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định Luật Đấu thầu, thời gian chậm nhất trước 17 giờ ngày 04 tháng 5 năm 2022.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Scan.pdf_20220504091100.pdf

Đang online: 7
Hôm nay: 947
Đã truy cập: 561822
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.