xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Ngày 28-10-2021 - Lượt xem: 94

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Sau khi tiến hành kiểm tra tất cả Phiếu đăng ký dự tuyển, đối chiếu với những điều kiện, tiêu chuẩn tại Quyết định số 296/QĐ-SNV ngày 19/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang và Thông báo số 39/TB-STNMT ngày 06/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn (Vòng 2) của kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tại Vòng 1 của kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang trân trọng thông báo./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Danh sách thí sinh không đủ đk phỏng vấn.pdf_20211028083202.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 2600
Đã truy cập: 468775
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.