xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thông báo về việc nộp lại GCNQSDĐ cấp cho Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh địa ốc Hoàng Hùng tại dự án Khu dân cư Thương mại 586

Ngày 23-05-2022 - Lượt xem: 5

          Thực hiện Kết luận Thanh tra số 01/KL-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với dự án “Khu dân cư Thương mại 586” của Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang.
        Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo về việc nộp lại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Hậu Giang cấp cho Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh địa ốc Hoàng Hùng tại dự án Khu dân cư Thương mại 586.

         Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị:

         - UBND thành phố Vị Thanh, UBND phường VII niêm yết Thông báo nộp giấy của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trụ sở UBND thành phố Vị Thanh và UBND phường VII.

         - Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang niêm yết Thông báo nộp giấy của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trụ sở Công ty, tại nơi thực hiện dự án “Khu dân cư Thương mại 586”.

          - Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường phối hợp Văn phòng Sở công khai Thông báo nộp giấy của Sở Tài nguyên và Môi trường trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

                            (Đính kèm Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang)

           Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi các đơn vị triển khai, phối hợp thực hiện./.

 

  

                                                                                                                                                                                                                                   Nguyễn Trọng Nguyễn

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. CongvanguiTB.pdf_20220523142236.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 2473
Đã truy cập: 566118
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.