xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thông báo về việc hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất đã được cấp lại Giấy phép lái xe (Tháng 7/2021).

Ngày 17-11-2021 - Lượt xem: 119

Thực hiện khoản 4 Điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang thông báo hủy 20 Giấy phép lái xe đối với trường hợp khai báo mất đã được cấp lại (Tháng 7/2021) đến các cơ quan có liên quan như sau:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

CMND/HC

Hạng GPLX

Số GPLX cũ

Số phôi cũ

Ngày cấp

Nơi cấp

Ghi chú

1

ĐỖ VĂN KÍCH

01/01/1973

093073000600

A1

930083001084

AI593949

12/08/2015

Hậu Giang

 

2

VĂN TÔ NI

21/02/1996

363836593

A1

930153002814

AG858071

21/04/2015

Hậu Giang

 

3

VÕ PHƯỚC TÀI

28/09/1996

093096000203

A1

930155008801

AU896494

12/07/2017

Hậu Giang

 

4

NGUYỄN THỊ ANH THƯ

25/03/2001

372066664

A1

931197566935

BD620615

15/08/2019

Hậu Giang

 

5

DANH SÓC KHA

05/09/1975

363761917

A2, B2

920143004391

AR161503

05/10/2016

Cần Thơ

 

6

NGUYỄN THÀNH LÂM

01/01/1953

364049354

A1

930029001167

AX540892

25/12/2017

Hậu Giang

 

7

HUỲNH THANH PHƯƠNG

09/09/1984

363585925

A1

AE622320

 

15/02/2008

Hậu Giang

 

8

VÕ PHƯỚC TÀI

28/09/1996

093096000203

C

930155008801

BB447433

09/10/2018

Hồ Chí Minh

 

9

THÁI VĂN MÕ

11/11/1949

363559445

A1

AQ971325

 

21/01/2011

Hậu Giang

 

10

KHƯU VIỆT SIL

13/05/2001

364078693

A1

931191573067

BD620587

15/08/2019

Hậu Giang

 

11

NGUYỄN QUỐC DƯƠNG

18/08/1999

364137362

A1

930182003125

AY384622

16/04/2018

Hậu Giang

 

12

TRẦN HỒ AN THỊNH

31/03/1996

363803801

A1

930148005213

AE890161

24/07/2014

Hậu Giang

 

13

LÊ KIM THU

01/01/1976

371954713

A1

Z774892

 

02/06/2006

Kiên Ging

 

14

VỎ THỊ CẨM MI

18/08/1986

364087118

A1

Z855596

 

22/07/2006

Hậu Giang

 

15

NGUYỄN BÌNH

12/12/1977

271318085

C

310162865796

AQ560101

07/09/2016

Hải Phong

 

16

NGUYỄN PHƯƠNG CHUM

16/08/1998

363908641

A1

930170001621

AT952014

01/03/2017

Hậu Giang

 

17

HUỲNH TRỌNG TÂN

01/01/1991

363788371

A1

930127055615

BD014862

19/07/2019

Hậu Giang

 

18

PHAN NHỰT NAM

03/05/1999

060099001590

B2

930177003220

BD621747

30/08/2019

Hậu Giang

 

19

NGUYỄN VĂN TÒNG

01/01/1970

364219448

B2

AU875567

 

13/04/2012

Hậu Giang

 

20

NGUYỄN THỊ THÙY

26/05/1997

363941252

A1

931156005741

AJ864663

23/11/2015

Hậu Giang

 

Đang online: 1
Hôm nay: 811
Đã truy cập: 1672236
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.