xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2021

Ngày 26-11-2021 - Lượt xem: 167

Căn c Ngh định s 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 ca Chính ph v tuyn dng, s dng và qun lý viên chc;

Căn c Thông tư s 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 ca B Ni v ban hành Quy chế t chc thi tuyn, xét tuyn công chc, viên chc, thi nâng ngch công chc, thi hoc xét thăng hng chc danh ngh nghip viên chc; Ni quy thi tuyn, xét tuyn công chc, viên chc, thi nâng ngch công chc, thi hoc xét thăng hng chc danh ngh nghip viên chc;

Căn c Kế hoch s 29/KH-SCT ngày 28 tháng 5 năm 2021 ca S Công Thương tnh Hu Giang v vic tuyn dng viên chc S Công Thương năm 2021;

 Căn c Quyết định s 229/QĐ-SNV ngày 23 tháng 6 năm 2021 ca S Ni v tnh Hu Giang v vic phê duyt kế hoch tuyn dng viên chc năm 2021 ca S Công Thương tnh Hu Giang;

Trên cơ sở Báo cáo số 01/BC-HĐXTVC ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Công Thương về công tác tổ chức kỳ xét tuyển viên chức năm 2021.

Sở Công Thương thông báo kết quả điểm xét tuyển của các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2021 như sau:

STT

Số báo danh

Họ tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả điểm xét tuyển

Ghi chú

I.  Vị trí việc làm: Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp

1

01

Trần Văn Sô Đa

20/11/1987

74

2

02

Hồ Văn Pha

03/11/1988

Vắng

3

03

Lê Văn Sơn

25/05/1985

Vắng

II. Vị trí việc làm: Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và quản trị trang thông tin của Trung tâm

4

04

Lê Trùng Dương

20/08/1996

18,6

5

05

Nguyễn Tấn Đạt

01/10/1998

Vắng

6

06

Nguyễn Hữu Kha

28/08/1998

Vắng

7

07

Huỳnh Thế Khương

10/05/1999

85

8

08

Lê Thị Nhứt Linh

25/07/1990

43,5

9

09

Lê Thị Diễm Thuy

18/10/1990

51,8

10

10

Nguyễn Thị Anh Thư

13/02/1995

45,5

11

11

Lê Kim Yến

21/05/1995

Vắng

III. Vị trí việc làm: Thực hiện công tác biên tập, phát hành Bản tin Công Thương Hậu Giang

12

12

Lê Công Phước An

01/07/1999

90

13

13

Lê Chí Hiếu

21/08/1991

95

Sở Công Thương trân trọng thông báo./. (Nguồn: VP. Sở)

Xem chi tiết file đính kèm.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thong bao ket qua xet tuyen VC_SCT_2021.pdf_20211126091428.pdf

Đang online: 6
Hôm nay: 1218
Đã truy cập: 1622726
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.