xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thông báo điều chỉnh Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022

Ngày 15-08-2022 - Lượt xem: 3329

Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về Điều chỉnh Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022, Sở Nội vụ thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022, cụ thể như sau:

  1. Nội dung điều chỉnh:

1. Tại mục 1, phần II. Nhu cầu tuyển dụng và điều kiện dự tuyển công chức điều chỉnh thành:

1. Nhu cầu tuyển dụng công chức

a) Số lượng biên chế hiện có/số lượng biên chế được giao: 1.329/1.471

b) Số biên chế chưa sử dụng: 142

c) Số biên chế cần tuyển: 114”

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

2. Tại mục 6, phần III. Nội dung, hình thức và thời gian tuyển dụng điều chỉnh thành:

6. Thời gian chuẩn bị tổ chức kỳ thi

- Thông báo và nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức: dự kiến từ ngày 14/7/2022 đến hết ngày 27/8/2022.

- Ôn thi: dự kiến vào ngày 10 và 11/9/2022.

- Tổ chức kỳ thi: dự kiến vào ngày 17 và 18/9/2022.

3. Tại mục 2, phần IV. Thủ tục, hồ sơ dự tuyển điều chỉnh thành:

2. Địa điểm nhận hồ sơ dự thi tuyển công chức

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Số 09, đường Điện Biên Phủ, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022 được niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của Sở Nội vụ và trên địa chỉ website: https://sonoivu.haugiang.gov.vn (Vào mục Thông tin tuyển dụng).

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo điều chỉnh Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc tuyển dụng công chức năm 2022.

- Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

- Phụ lục nhu cầu tuyển dụng.

- Phiếu đăng ký dự tuyển.

Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan có liên quan và cá nhân có nhu cầu được biết, để đăng ký dự tuyển./.


Đang online: 4
Hôm nay: 2011
Đã truy cập: 835479
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.