xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thị xã Long Mỹ tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 23-03-2021 - Lượt xem: 37

Sáng ngày 19/3, được sự thống nhất của Thường trực Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã (UBND), Ủy ban bầu cử thị xã tổ chức sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Dự phiên họp có ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã (Chủ tịch Ủy ban bầu cử); ông Nguyễn Tiến Danh Chủ tịch UBND thị xã (Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử); ông Nguyễn Hoành Sên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã (UBMTTQVN), Trường ban Ban Dân vận Thị ủy (Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử); bà Trần Diễm Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã (Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử); đại diện lãnh đạo Ủy ban bầu cử thị xã; thành viên Ban chỉ đạo thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND – UBND – UBMTTQVN các xã, phường cùng dự.
Phiên họp thông qua báo cáo sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn; hội nghị thảo luận Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác của người ứng cử, nêu ra các vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với người ứng cử. Qua hiệp thương lần thứ hai Hội nghị thống nhất tổng số đại biểu được bầu là 30 ở thị xã, trong đó tỷ lệ cơ cấu thành phần, trình độ người ứng cử nữ chiếm 44,26%; ngoài Đảng chiếm 8,20%; dưới 40 tuổi chiếm 29,51%; người dân tộc thiểu số chiếm 4,92%; tôn giáo chiếm 3,28%; tái cử chiếm 19,67%; trên đại học chiếm 3,28%; đại học chiếm 88,52%; dưới đại học chiếm 8,20%. Các xã, phường được bầu là 210 đại biểu, trong đó tỷ lệ cơ cấu thành phần, trình độ người ứng cử là nữ chiếm 37,53%; ngoài Đảng chiếm 9,92%; dưới 40 tuổi chiếm 46,48%; người dân tộc thiểu số chiếm 0,96%; tôn giáo chiếm 1,93%; tái cử chiếm 39,98%; trên đại học chiếm 0,96%; đại học 60,77%; dưới đại học chiếm 38,25%.
Theo đó, thời gian qua được sự quan tâm tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo nên việc tiếp thu chủ trương về công tác bầu cử của Trung ương và tỉnh sớm được thị xã và xã - phường tổ chức triển khai lại kịp thời như: việc thành lập các tổ chức phục vụ cho công tác bầu cử; việc ban hành các văn bản chỉ đạo được tiến hành sớm hơn thời gian theo như luật định đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu đúng thành phần... 
Phát biểu kết luận  ông  Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các chỉ thị của Trung ương và của tỉnh. Ông nhấn mạnh việc chuẩn bị, tổ chức bầu cử phải đảm bảo trình tự các bước, mốc thời gian theo luật quy định. Giao Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN chỉ đạo Phòng Tư pháp thị xã phối hợp cùng Đài truyền thanh thị xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; Công an thị xã phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự để công tác bầu cử được đảm bảo an toàn, đúng quy định. Phòng Nội vụ thị xã chủ động theo dõi và triển khai các văn bản của tỉnh đến các phòng, ban, ngành và các xã, phường. Hướng dẫn, triển khai, thành lập các ban, tiểu ban, các tổ chức bầu cử theo đúng quy định. Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN, các tổ chức xã hội trên địa bàn thị xã tập trung chỉ đạo triển khai tuyên truyền đến toàn thể hội viên, đoàn viên của tổ chức mình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cùng với các cấp các ngành triển khai bầu cử đảm bảo đúng luật và kế hoạch đã đề ra. Các xã, phường phối hợp chuẩn bị tốt công tác hiệp thương lần 3 đúng cơ cấu và đặc biệt chú trọng chất lượng đại biểu./.
                                                                                                                                              Hoa Lan


Đang online: 23
Hôm nay: 6177
Đã truy cập: 1631277
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.