xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thị xã Long Mỹ: Nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2021

Ngày 23-12-2021 - Lượt xem: 47

Vừa qua, Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thị xã năm 2021 tiến hành đánh giá nghiệm thu 2 dự án ứng dụng đã thực hiện và kết thúc năm 2021. Tham gia cuộc họp có ông Huỳnh Ngọc Trương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ - Chủ tịch Hội đồng cùng với thành viên là lãnh đạo các phòng ban chuyên môn có liên quan cùng chủ nhiệm dự án và ứng dụng đã thực hiện.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\lmd.png

Hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án, ứng dụng cấp thị xã năm 2021

Hội đồng tiến hành đánh giá dự án “Giảm thiểu thiệt hại của bệnh vàng lá, thối rễ và cải thiện “Sức khỏe” của đất bằng biện pháp tổng hợp cho cây Quýt đường tại xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang” do Ts. Lý Ngọc Thanh Xuân Trường Đại học An Giang và Ts. Nguyễn Quốc Khương Trường Đại học Cần Thơ đồng chủ nhiệm Ứng dụng “Nuôi lươn sinh sản trên đất ruộng” do Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp chủ trì và do ThS Nguyễn Văn Linh làm chủ nhiệm.

Dự án “Giảm thiểu thiệt hại của bệnh vàng lá, thối rễ và cải thiện “Sức khỏe” của đất bằng biện pháp tổng hợp cho cây Quýt đường tại xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang” đã đạt được một số kết quả: Bệnh vàng lá thối rễ hay còn gọi là bệnh thối rễ khô và nguyên nhân là do các loại nấm thuộc chi Fusarium gây ra, đặc biệt bệnh vàng lá thối rễ ở cây có múi do nấm Fusarium solani gây nên. Đất bị chua, pH thấp, đất bị nén, thiếu sự thông thoát, ngập nước kéo dài là điều kiện bất lợi cho cây phát triển, rất thích hợp cho nấm F. solani phát triển. Ngoài việc xử lý đất tốt trước khi trồng, tạo cống rảnh thông thoáng thì dự án đã nghiên cứu được sử dụng dòng nấm Trichoderma để phòng trừ sinh học hiệu quả nhất trong việc chống lại bệnh vàng lá thối rễ. Bên cạnh đó bón phân hữu cơ vi sinh có chứa nấm phân hủy cellulose Trichoderma harziamum T- HG2Fa, Trichoderma asperellum T-HG4Ga và áp dụng chế phẩm vi sinh chứa các dòng vi khuẩn Rhodopseudomonas palustris TLS06, VNW02, VNW64 và VNS89 trong canh tác quýt đường sẽ hạn chế được bệnh đặc biệt là bệnh vàng lá thối rễ.

Ứng dụng “Nuôi lươn sinh sản trên đất ruộng” đã đạt được một số kết quả: Ứng dụng cho thấy nuôi lươn sinh sản trong môi trường tự nhiên đất ruộng đạt hiệu quả cao hơn so với nuôi lươn sinh sản bán nhân tạo trong bể bạt xét trên cùng quy mô, điều kiện thời tiết, môi trường nuôi như nhau. Đối với nuôi lươn sinh sản tự nhiên khả năng sinh sản tốt hơn, số trứng thu được nhiều hơn, tỷ lệ sống, chất lượng và sức tăng trưởng mạnh hơn, số lượng con giống tạo ra nhiều từ đó mang lại lợi nhuận cao hơn so với nuôi lươn sinh sản theo hướng bán nhân tạo. 

Các thành viên Hội đồng đã góp ý để nhiệm vụ hoàn chỉnh hơn và đề nghị chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thành báo cáo theo ý kiến đóng góp của Hội đồng và gửi Phòng Kinh tế lưu trữ và thanh quyết toán đúng theo quy định của nhà nước.

<