xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thị xã Long Mỹ: Họp xét, công nhận sáng kiến năm 2021

Ngày 28-12-2021 - Lượt xem: 12

Chiều ngày 23/12/2021, Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Long Mỹ tham dự cuộc họp Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm năm 2021 của thị xã Long Mỹ. Ông Huỳnh Ngọc Trương, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có 100% thành viên hội đồng sáng kiến tham dự.

Đi vào nội dung, ông Nguyễn Thị Diễm, Phó Trưởng phòng Nội vụ thay mặt Tổ giúp việc thông qua 104 sáng kiến, giải pháp cá nhân của phòng, ban, ngành và xã, phường.

Sau đó Hội đồng sáng kiến đã nhận xét, đánh gía từng sáng kiến, đa phần nội dung của các sáng kiến là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan. Tuy nhiên, vẫn còn một số sáng kiến chưa phù hợp với chức năng nhiệm vụ phụ trách cũng như chưa có tính mới và hiệu quả mang lại.

Sau khi thảo luận, nhận xét, đánh giá, hội đồng sáng kiến tiến hành bỏ phiếu kín; kết quả có 96/104 sáng kiến, giải pháp được công nhận./.

Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Long Mỹ.


Tin cùng chuyên mục