xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thảo luận dự toán, chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Ngày 26-11-2021 - Lượt xem: 62

Sáng ngày 25 tháng 11 năm  2021, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Mỹ làm việc với đại diện Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, Lãnh đạo và bộ phân chuyên môn Chi cục thuế khu vực 2, Lãnh đạo và bộ phân chuyên môn Công an huyện cùng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và kế toán ngân sách các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

(Quang cảnh cuộc họp)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2021 và thảo luận dự thảo luận dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022.

Thực hiện Công văn 61/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024;

Sau khi nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2021. Các đơn vị thuộc UBND cấp xã nêu đề xuất, và kiến nghị ý nghị về tình hình thực hiện dự toán thu, chi 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2021 tại đơn vị mình. Trên cơ sở kết quả thực hiện thu-chi ngân sách nhà nước năm 2021, các đơn vị thảo luận dự thảo thu-chi năm 2022 qua đó Phòng Tài chính- kế hoạch và Chi cục thuế khu vực 2 rà soát các nội dung và thống nhất các chỉ tiêu dự thảo thu-chi năm 2022 đồng thời đảm bảo việc phân bổ dự toán và giao dự toán đúng quy định của pháp Luật.

Qua buổi thảo luận các đơn vị thống nhất với dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp thực hiện.

Nguyễn Thị Bảo Yến – Phòng TC-KH huyện Long Mỹ


Đang online: 5
Hôm nay: 986
Đã truy cập: 1672411
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.