xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành ủy Ngã Bảy Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 9

Ngày 17-12-2021 - Lượt xem: 144

Chiều ngày 15/12/2021, Thành ủy Ngã Bảy tổ chức Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Huỳnh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy dự phát biểu chỉ đạo hội nghị; cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy.

 

 

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022 của Thành ủy; thông qua dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” và dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022. Trong đó, về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm qua của Đảng bộ đã ghi nhận những kết quả nổi bật: 14/17 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trước đó, sáng cùng ngày Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã hội nghị thực hiện quy trình, thủ tục bổ sung 01 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; 01 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và 01 Ủy viên ủy ban kiểm tra Thành ủy. Đồng thời, đại biểu dự hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được điều chỉnh, bổ sung.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huỳnh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Ngã Bảy nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực, đóng góp của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả tích cực trong điều kiện tăng cường các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 trong năm qua. Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy ưu điểm đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu, các cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng, từng cán bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Kết luận số 64-KL/TW gắn với Kết luận số 21-KL/TW hội nghị Trung ương tư khóa XIII của Đảng về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phát huy tối đa vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Năm 2022, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm và 17 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đã nêu, trong đó ưu tiên công tác phòng, chống dịch Covid-19, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; ổn định tình hình tư tưởng trong Đảng; đẩy mạnh các phong trào học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; ổn định tình hình an ninh trật tự; thích ứng an toàn với dịch bệnh để phát triển kinh tế địa phương trong điều kiện bình thường mới.

                  Minh Luân


Đang online: 6
Hôm nay: 1681
Đã truy cập: 482306
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.