xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 26-07-2021 - Lượt xem: 362

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, thành phố Vị Thanh đã triển khai kế hoạch khai thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động,  là những lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.