xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh tổ chức lần 2 theo kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng của tỉnh

Ngày 25-09-2021 - Lượt xem: 77

Từ ngày 22/9/2021 đến ngày 24/9/2021, thành phố Vị Thanh tổ chức thực hiện lần 2 xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng trong tháng 9/2021 theo kế hoạch của tỉnh.