xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh họp báo tháng 8 năm 2021

Ngày 09-09-2021 - Lượt xem: 63

Ngày 8/9/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh tổ chức họp báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và đề ra phương hướng tháng 9 năm 2021.