xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh giao chỉ tiêu Kế hoạch phát tiển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022.

Ngày 28-12-2021 - Lượt xem: 11

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh. Sáng ngày 22/12/2021, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã trao Quyết định giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân phường, xã.

Đồng thời, yêu cầu các phòng, ban, ngành thành phố tổ chức triển khai thực hiện; Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ Quyết định, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch được giao; kịp thời dự báo, phân tích, đánh giá tình hình và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Trường Thịnh - Phòng TC-KH Tp. Vị Thanh


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 1363
Đã truy cập: 462580
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.