xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh: Phát triển mới đạt hơn 65% chỉ tiêu

Ngày 17-08-2022 - Lượt xem: 62

Phường III vừa tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hồng Trâm thuộc Chi bộ Quân sự và Phạm Bích Trâm, Chi bộ Trường Mầm non Sen Hồng.