xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh: Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Vị Tân

Ngày 14-10-2021 - Lượt xem: 80

Ngày 14/10/2021, ông Nguyễn Hữu Tình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vị Thanh, bà Trần Hoa Phượng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Vị Thanh và các ngành đến kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao 9 tháng đầu năm ở xã Vị Tân.

Lãnh đạo xã Vị Tân báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới với đoàn kiểm tra

          Xã Vị Tân được thành phố Vị Thanh chọn để tập trung xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022. Theo đánh giá của xã, đến nay Vị Tân đạt 12/16 tiêu chí, 04 tiêu chí chưa đạt là Tiêu chí số 5 về nhà ở dân cư; Tiêu chí số 7 về  thu nhập bình quân đầu người hiện đang ở mức 54 triệu đồng/người/năm (quy định là 60 triệu đồng); Tiêu chí số 11 về Giáo dục – Đào tạo và tiêu chí số 14 về môi trường.

Tại buổi kiểm tra ông Nguyễn Hữu Tình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chỉ đạo xã Vị Tân đẩy mạnh phối hợp với các ngành trong việc hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới như: xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tháng, từng quý. Các tiêu chí về giao thông, cảnh quang môi trường phải nổ lực nhiều hơn nữa, ngoài tuyến đường Chiến Thắng, đường 19/8 thì xã phải vận động người dân xây dựng thêm các tuyến đường đẹp, đường kiểu mẫu ở 9/9 ấp.