xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh: Hỗ trợ giúp nông dân sản xuất đạt hiệu quả vụ lúa đông xuân 2021 -2022

Ngày 03-11-2021 - Lượt xem: 64

Vụ lúa Đông xuân 2021-2022, thành phố Vị Thanh canh tác 3.900 ha, trong đó khuyến cáo nông dân sử dụng những giống cấp xác nhận để gieo sạ. Đồng thời thành phố cũng chuyển giao khoa học kỹ thuật và triển khai các mô hình có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất kết hợp với tiêu thụ sản phẩm, nhằm giúp người trồng lúa tăng năng suất và giá trị kinh tế.