xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành lập Tiểu ban Tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số phát triển kinh tế Vùng và xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022

Ngày 06-07-2022 - Lượt xem: 19

Ngày 17/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 61/QĐ-BTC về việc thành lập Tiểu ban Tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số phát triển kinh tế Vùng và xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022. Theo Quyết định, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban; Phó Trưởng Tiểu ban là ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học TP.Hồ Chí Minh

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh họp bàn Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số tại tỉnh ngày 13/5/2022

Tiểu ban gồm các thành viên là lãnh đạo các đơn vị: Hội Tin học TP Hồ Chí Minh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo...Tiểu ban có nhiệm vụ chủ trì tổ chức Tuần lễ chuyển đổi số phát triển kinh tế Vùng và xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022, góp phần nâng cao hiệu quả Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Trưởng Tiểu ban chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các hoạt động của Tiểu ban. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tiểu ban do Trưởng Tiểu ban phân công. Trưởng Tiểu ban và Phó Trưởng Tiểu ban sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác trong các văn bản của Tiểu ban để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao.

Theo Quyết định, các thành viên của Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Tiểu ban quyết định thành lập các Tổ giúp việc cho Tiểu ban để triển khai từng chuyên đề, hạng mục cụ thể./.

Họa Mi

Nguồn: tttt.haugiang.gov.vn

Quốc An - Văn phòng Sở (ST)


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 3
Hôm nay: 1130
Đã truy cập: 693974
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.