xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tháng công nhân năm 2022

Ngày 24-05-2022 - Lượt xem: 10

Căn cứ công văn số 1135/LĐLĐ ngày 19/5/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang về việc đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022;

           Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh yêu cầu các công đoàn cơ sở tập trung cao điểm triển khai một số nội dung sau

      1. Nội dung tuyên truyền

Các công đoàn cơ sở căn cứ Ke hoạch số 51/KH-CĐVC, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Tháng công nhân năm 2022 và Kế hoạch số 53/KH-CĐVC, ngày 19/4/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc phát động thi đua cao điểm hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022. Từ nay đến ngày 31/5/2022 (Tháng công nhân) cần tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

  • Việc thực hiện các chính sách đối với người lao động như chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, chính sách BHXH, vấn đề nhà ở cho đoàn viên và người lao động...
  • Đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các hoạt động ý nghĩa của các công đoàn cơ sở trong Tháng công nhân năm 2022, trong đó cần làm rõ các giá trị thụ hưởng của đoàn viên và người lao động.
  • Tập trung tuyên truyền sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyên cùng câp, người sử dụng lao động đôi với đoàn viên, đặc biệt là các chương trình đối thoại, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị vê đôi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
  • Các phong trào thi đua, vận động, chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid;19”.

      2. Hình thức tuyên truyền:

      a. Đối với Công đoàn Viên chức

  • Chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương và các cơ quan thông tân báo chí thường trú trên địa bàn đên dự và đưa tin đậm nét các sự kiện của công đoàn trong Tháng công nhân.
  • Viết tin, bài phản ánh các hoạt động công đoàn cho trang facebook đơn vị, cổng thông tin điện tử của đơn vị và trên báo lao động điện tử.
  • Vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động sử dụng các phương tiện thông tin (facebook, Zalo, Youtube...) để chia sẻ thông tin, hình ảnh, các sản phẩm truyền thông về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trong Tháng công nhân năm 2022

      b. Đối với công đoàn cơ sở:

Lan tỏa rộng rải các hoạt động Tháng công nhân năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các phương tiện truyền thông nội bộ...

Rất mong các công đoàn cơ sở quan tâm thực hiện./.

 

 

 

                                                                                                                                                            Nguyễn Trọng Nguyễn


Đang online: 10
Hôm nay: 2170
Đã truy cập: 559716
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.