xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - Giai đoạn 3"

Ngày 29-04-2022 - Lượt xem: 31

Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp đề nghị đăng tải nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - Giai đoạn 3" theo quy định điểm tại điểm a Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. NỘI DUNG ĐTM CCN TẬP TRUNG PHÚ HỮU A- GIAI ĐOẠN 3.pdf_20220429163144.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 2951
Đã truy cập: 699157
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.