xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu"

Ngày 29-04-2022 - Lượt xem: 27

Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang đề nghị đăng tải nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu" tại điểm a khoản 3 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường


Đang online: 2
Hôm nay: 1706
Đã truy cập: 703326
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.