xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thẩm tra các dự thảo nghị quyết lĩnh vực Ban Kinh tế Ngân sách

Ngày 03-03-2021 - Lượt xem: 43

Sáng nay 02/3/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách (KTNS) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức buổi họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh. Tham dự cuộc họp có ông Trần Văn Huyến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành viên Ban KTNS và các sở ngành chức năng có liên quan. Chủ trì cuộc họp ông Đặng Cao Trí – Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh.

Quang cảnh tại buổi thẩm tra

Theo phân công, Ban KTNS HĐND tỉnh thẩm tra 10 dự thảo nghị quyết gồm: Cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành; cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Cái Tắc - Thạnh Hòa; quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 1); điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021(lần 1); quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025; sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang; thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang (giai đoạn 2021 - 2023).

Qua thẩm tra, đại biểu thống nhất các nội dung, tuy nhiên, đối với dự thảo nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Ban KTNS đánh giá về thực trạng xã hội việc nuôi Chim Yến trên địa bàn tỉnh đã và đang phát triển theo hướng tự phát, chưa đủ cơ sở pháp lý để điều hành, quản lý, vấn đề ô nhiễm môi trường, rủi ro về dịch bệnh và tiếng ồn làm ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng nhưng chính quyền chưa có giải pháp hiệu quả, những quy định và biện pháp chế tài trong hoạt động nuôi Chim Yến còn hạn chế, việc đăng ký mở rộng kinh doanh các sản phẩm từ Chim Yến hay xử lý các hạn chế tiêu cực ở từng địa thực hiện khác nhau, không đồng bộ. vậy cần có cơ chế, chính sách để quản lý tốt vấn đề này trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Đặng Cao Trí, thay mặt Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ghi nhận những ý kiến thảo luận tại cuộc thẩm tra, thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực KTNS để trình HĐND xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 20./.

                                                                               Hoàng Quốc

                                                                        (Phòng Tổng hợp)


Đang online: 2
Hôm nay: 2437
Đã truy cập: 468612
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.