xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tập trung phát triển nguồn nhân lực gắn liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội của tỉnh

Ngày 24-11-2021 - Lượt xem: 604

Đó là ý kiến của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại buổi làm việc với Tổ giúp việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 vào tối ngày 23/11.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh yêu cầu các sở, ngành tập trung phát triển nguồn nhân lực gắn liền với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội của tỉnh, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho 4 trụ cột: công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch cũng như chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; trong các giải pháp cần tập trung nhiều vào giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh.

Để hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết và đề án về phát triển nguồn nhân lực trình Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đề nghị các sở, ngành, Tổ giúp việc rà soát, thống nhất lại số liệu theo bảng phụ lục, phải thống nhất giữa chỉ tiêu thực hiện nghị quyết và đề án; đánh giá chung thực trạng viên chức và người lao động, cần tập trung nhiều vào giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh.

Quang cảnh buổi họp

Được biết, mục tiêu dự thảo Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025: có 08% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh đạt trình độ sau đại học; 80% cán bộ, công chức, viên chức được cập nhật kiến thức thường xuyên về kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; có 225 sinh viên/vạn dân; tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 30% tốt nghiệp trung học cơ sở, 40% tốt nghiệp trung học phổ thông; có 10 bác sĩ/vạn dân; 22 điều dưỡng/vạn dân; 100% người dân trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm y tế; 70% lao động qua đào tạo và có thể cung ứng 95% lực lượng lao động qua đào tạo cho doanh nghiệp trong tỉnh; cơ cấu lao động trong các khu vực I - II - III đạt tỷ lệ 40% - 24% - 36%.

Một trong những giải pháp quan trọng đó là phải nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội đối với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực trong việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các công cụ phát triển nhân lực; đổi mới mạnh mẽ về quy trình, cách thức bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đồng thời tỉnh sẽ tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo có chất lượng trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao nhằm phục vụ khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh…

An Nhiên


Đang online: 4
Hôm nay: 2011
Đã truy cập: 1652879
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.