xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tập huấn phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý ngân sách và trang thiết bị trường học.

Ngày 28-04-2022 - Lượt xem: 8

Nhằm giúp cho các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn ngành, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của huyện được nhanh hơn và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tham mưu tổng hợp báo cáo về cơ quan cấp trên được kịp thời, đúng thời gian quy định. Ngày 26 tháng 4 năm 2022, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành phối hợp với Công ty cổ phần MISA tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn, đào tạo cho các phòng ban huyện, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Châu Thành tập tuấn ứng dụng phần mềm thiết bị trường học và phần mềm quản lý ngân sách – BUMAS.