xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tài liệu họp Tổ đại biểu HĐND - đơn vị huyện Châu Thành A

Ngày 29-11-2022 - Lượt xem: 182

I. Nghi thức: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Tổ phó)

II. Nội dung:

* Các Báo cáo, Tờ trình

1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND tỉnh.

2. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

3. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

4. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, khuyến khích tự đào tạo sau đại học, thu hút nhân lực và luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

5. Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024.

6. Tờ trình dự thảo Nghị quyết danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023.

7. Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

8. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

9. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

* Các Nghị quyết

1. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

2. Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

3. Dự thảo Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, khuyến khích tự đào tạo sau đại học, thu hút nhân lực và luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

4. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024.

5. Dự thảo Nghị quyết danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023.

6. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

7. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

8. Dự thảo Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

9. Dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2023.

III. Thảo luận.

IV. Kết luận. (Tổ Trưởng Tổ đại biểu)


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 1981
Đã truy cập: 1387683
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.