xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

TP Vị Thanh đạt hạng II tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

Ngày 24-06-2022 - Lượt xem: 23

Thành phố Vị Thanh vừa tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đến dự có ông  Trần Văn Trí – Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang, bà Trần Hoa Phượng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Vị Thanh, lãnh đạo các phòng ban ngành và phường xã.

Bà: Trần Hoa Phượng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Vị Thanh phát biểu tại hội nghị.

         

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 ở thành phố diễn ra với 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện điều tra trong tháng 03/2021 đối với 491 doanh nghiệp thuộc khối doanh nghiệp, 33 đơn vị khối hành chính và 81 đơn vị khối sự nghiệp, hiệp hội. Giai đoạn 2 thực hiện trong tháng 7/2021, điều tra khối cá thể với hơn 2.200 cơ sở, khối tôn giáo – tín ngưỡng có 21 cơ sở.

Tuy cuộc tổng điều tra thực hiện trong thời điểm dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo thành phố đến phường xã, sự nỗ lực của các giám sát viên, điều tra viên đã góp phần hoàn thành tốt việc thu thập thông tin trước kế hoạch của thành phố 11 ngày và với tỉnh là 16 ngày. Nét nổi bậc trong công tác điều tra là có sự sáng tạo về công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch sát hợp với địa phương, nhất là việc chia khung giờ và tiến hành điều tra kể cả ban đêm để hạn chế sự ảnh hưởng hoạt động nên được người dân, chủ cơ sở đồng tình phố hợp cung cấp đảm bảo về số lượng và chất lượng thông tin thu thập.