xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

TP.Vị Thanh: Chuyển đổi số mạnh mẽ trong cơ quan nhà nước

Ngày 07-07-2022 - Lượt xem: 101

Trong những năm đầu nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.

Ông Lưu Văn Dủ, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc buổi tập huấn kỹ năng chuyển đổi số

Ngày 06 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng chuyển đổi số (CĐS) cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố và triển khai thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn ấp, khu vực.

Ông Lưu Văn Dủ - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì và phát biểu khai mạc. Tham dự còn có đại diện Sở Thông tin và Truyền thông; VNPT Hậu Giang, Viettel Hậu Giang; Thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố, phường, xã và Tổ trưởng các Tổ công nghệ số (CNS) cộng đồng.