xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN HÒA TỔ CHỨC PHIÊN HỌP CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP THỨ BA

Ngày 21-11-2021 - Lượt xem: 22

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Tân Hòa tổ chức phiên họp 4 thường trực: ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã để chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ họp thứ Ba Hội đồng nhân dân xã (kỳ họp cuối năm) khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, HUV, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã, đồng chí Nguyễn Văn Thận - Chủ tịch UBMTTQVN xã, các đồng chí trong hai Ban của HĐND xã, các ngành trực thuộc UBND xã có liên quan cùng tham dự.

Tại phiên họp các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Hoàng Kép, Phó Chủ tịch HĐND thông qua kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân xã về việc chuẩn bị kỳ họp thứ Ba (kỳ họp cuối năm) khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kế hoạch phân công soạn thảo và thẩm tra các cáo báo, dự thảo Nghị quyết trình HĐND xã tại kỳ họp để đại biểu thảo luận. Hội nghị đã ghi nhận 03 lượt ý kiến thảo luận góp ý cho công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp lần thứ Ba HĐND xã Tân Hòa Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau khi thảo luận tập thể thống nhất nội dung, chương trình và thời gian kỳ họp thứ Ba HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ tổ chức 02 ngày (ngày 23 - 24/12/2021) với nội dung chủ yếu là xem xét, thông qua các báo cáo của Thường trực, hai ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Kỳ họp lần này dự kiến 05 báo cáo, 06 tờ trình và 06 dự thảo Nghị quyết. Trong đó, quy định thời gian cụ thể để các ngành có liên quan làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình Thường trực và hai Ban của Hội đồng nhân dân xã thẩm tra đúng tiến độ, đảm bảo phục vụ tốt cho kỳ họp theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phúc, HUV, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đề nghị các ngành bám sát kế hoạch đề ra, đồng thời đảm bảo về mặt thời gian gửi văn bản để hai ban HĐND thẩm tra, giao Văn phòng - Thống kê xã có trách nhiệm đôc đốc các ngành thuộc UBND xã; Giao thường trực Hội đồng nhân dân xã theo dõi thời gian, tiến độ gửi văn bản các ngành, chuẩn bị kinh phí phục vụ kỳ họp, chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ họp đạt kết quả cao, đúng quy định.

                                                                            HĐND XÃ TÂN HÒA

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TAN HOA TIN BÀI HỌP 4 THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ NĂM 2021.doc_20211121101026.doc

Đang online: 3
Hôm nay: 710
Đã truy cập: 268571
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.