xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở TỈNH HẬU GIANG HIỆN NAY

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 0

TÊN ĐỀ TÀI

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở TỈNH HẬU GIANG HIỆN NAY

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Huỳnh Thanh Hiếu - Phó Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Các thành viên:

3. Thời gian thực hiện đề tài: tháng 3 năm 2014 đến tháng 10 năm 2014.

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 31/10/2014

Xếp loại: Khá

         

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI.doc_20210730145417.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 667
Đã truy cập: 139456
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.