xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở XÃ XÀ PHIÊN, HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 2

TÊN ĐỀ TÀI

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở XÃ XÀ PHIÊN, HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: Phan Ngọc Yến, giảng viên khoa Xây dựng Đảng

2. Các thành viên:

3. Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 10 năm 2012

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 08/11/2012

Xếp loại:

         


Đang online: 1
Hôm nay: 1026
Đã truy cập: 134137
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.