xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

THÔNG BÁO V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CH00297do ông Nguyễn Văn Tùng đứng tên chủ sử dụng; đất tọa lạc ấp 1A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Ngày 21-06-2022 - Lượt xem: 0

                    Kính gửi: - Các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (có danh sách kèm theo);

                                  - Các Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (có danh sách kèm theo);

                                  - Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang (để công khai);

                                  - Đài phát thanh huyện Châu Thành A;

                                  - Ủy ban Nhân dânxã Tân Hòa.

             Căn cứ Công văn số 1057/VPĐKĐĐ-ĐKCGN ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang về việc Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất; Căn cứ Quyết định số: 1661/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành A về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CH00297 do ông Nguyễn Văn Tùng đứng tên chủ sử dụngđất tọa lạc ấp 1A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

             Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thông báo đến các Cơ quan, đơn vị, ban ngành về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất. Ngày 16 tháng 5năm 2022 Ủy ban Nhândân huyện Châu Thành A ban hành Quyết định số: 1661/QĐ-UBND về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CH00297do UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cấp cho hộ ông Lê Văn Quít được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận chỉnh lý trang 3 chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Tùng ngày 08/6/2017 đứng tên chủ sử dụng gồm thửa 1103, tờ bản đồ số 2,diện tích 1317m2, mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước. Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất. Đồng thời, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập thủ tục trình cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Tùngtheo quy định.

             Nay, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thông báo đến các Cơ quan, đơn vị, ban ngành được biết.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thô báo NGUYỄN VĂN TÙNG.pdf_20220621134553.pdf

Đang online: 7
Hôm nay: 38
Đã truy cập: 699216
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.