xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số: 29/2022/HĐDVĐGTS ngày 28/6/2022)

Ngày 30-06-2022 - Lượt xem: 41

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

- Địa chỉ: Ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng căn tin, diện tích đất cho thuê: 30m². Địa điểm cho thuê: Tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (Ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang). Thời gian cho thuê là 05 năm (01 năm là 09 tháng, trừ 03 tháng hè). Hiện trạng: Trên mặt bằng cho thuê có công trình xây dựng là căn tin.

2. Giá khởi điểm: 714.000 đồng/tháng. Tổng giá khởi điểm 05 năm là = 32.130.000 đồng (Ba mươi hai triệu một trăm ba mươi ngàn đồng).

Lưu ý:

Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí có liên quan đến tài sản cho thuê.

Đối với công trình xây dựng trên mặt bằng căn tin thì sau khi trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải trả cho chủ đầu tư cũ (ngoài tiền thuê mặt bằng) theo giá đã thỏa thuận giữa chủ đầu tư cũ và nhà trường là 35.000.000 đồng (đã được lập thành Biên bản).

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 6.400.000 đồng/hồ sơ.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng đăng ký:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

2. Điều kiện đăng ký:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

- Bản sao: CMND hoặc CCCD; Giấy chứng nhận ĐKKD đối với tổ chức tham gia đấu giá và giấy CMND hoặc CCCD của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá.

- Chứng từ chứng minh đã nộp tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước vào tại khoản của Bên B.

- Các giấy tờ liên quan khác của cá nhân, tổ chức chứng minh đáp ứng đủ các điệu kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó (nếu có).

- Trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nộp trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá).

Lưu ý: Người trúng đấu giá phải cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định đối với tài sản và theo các nội dung quy định tại hợp đồng cho thuê mặt bằng.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Bên B phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Bên B ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp cho Bên B.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bên B mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản..

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ; NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Ngày 11/7/2022 và  ngày 12/7/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: tại nơi có tài sản (Trường Tiểu học Lý Tự Trọng; Ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/7/2022 (trong giờ hành chính).

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ ngày 19/7/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/7/2022 (trong giờ hành chính).

- Thông tin nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

+ Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

+ Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

(Nội dung nộp tiền: Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản)

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 22/7/2022 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (Ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự cuộc đấu giá)


Đang online: 1
Hôm nay: 1014
Đã truy cập: 708393
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.