xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số: 05/2023/HĐDVĐGTS ngày 01/02/2023)

Ngày 01-02-2023 - Lượt xem: 59

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 17, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (hồ sơ ông Huỳnh Công Tâm và bà Võ Thị Thu Thủy), trong đó:

- Quyền sử dụng đất tại thửa 1037 có diện tích 112,7m2, loại đất ONT, tờ bản đồ số 04;

- Công trình xây dựng trên đất do ông Huỳnh Kim Sang xây dựng năm 2008, hiện nay đang quản lý sử dụng, bao gồm:

+ Nhà chính có diện tích xây dựng: 102,3m2, diện tích sử dụng: 136,8m2, kết cấu: Nhà 01 trệt + 01 lững, khung cột bê tông cốt thép, vách xây tường, mái tole, trần thạch cao, nền gạch bông, có tầng lững nền bê tông cốt thép, lót gạch bông, hiện trạng: Đã cũ, còn đang sử dụng;

+ Nhà sau có diện tích xây dựng = diện tích sử dụng: 19,9m2, kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép, mái tole, vách tường, nền gạch bông, trần nhựa xốp, hiện trạng: Đã cũ, còn đang sử dụng;

+ Sân sau có diện tích xây dựng = diện tích sử dụng: 7,2m2, kết cấu: Láng xi măng, hiện trạng: Đã cũ, còn đang sử dụng;

+ Hàng rào có diện tích xây dựng = diện tích sử dụng: 14,8m2, kết cấu: Hàng rào trụ, đà bê tông cốt thép, vách xây tường 10, hiện trạng: Đã cũ, còn đang sử dụng.

Theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 07/7/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: CH00054 do UBND huyện Châu Thành A cấp ngày 01/7/2010 cho ông Huỳnh Công Tâm và bà Võ Thị Thu Thủy đứng tên sử dụng; Mảnh trích đo địa chính số 116/VP.ĐKĐĐ do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành A cấp ngày 03/8/2022; Chứng thư thẩm định giá tài sản số 190/BĐS ngày 26/8/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thống Nhất).

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách nhiệm xem xét tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá. Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản sau khi trúng đấu giá.

2. Giá khởi điểm: 978.576.269  đồng (Chín trăm bảy mươi tám triệu năm trăm bảy mươi sáu ngàn hai trăm sáu mươi chín đồng). Trong đó:

- Quyền sử dụng đất: 510.796.409 đồng (Năm trăm mười triệu bảy trăm chín mươi sáu ngàn bốn trăm lẻ chín đồng).

- Công trình xây dựng: 467.779.860 đồng (Bốn trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi chín ngàn tám trăm sáu mươi đồng).

3. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 97.000.000 đồng/hồ sơ.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Đối tượng đăng ký: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

b) Điều kiện đăng ký: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đối với người tham gia đấu giá là tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

+ Bản sao: Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định thành lập; CMND hoặc CCCD của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CMND hoặc CCCD của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

- Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

+ Bản sao: CMND hoặc CCCD người tham gia đấu giá (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CMND hoặc CCCD của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc trực tiếp mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp cho Trung tâm.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản này.

2. Đối tượng không được tham gia đấu giá (Theo Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản)

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

a) Thời gian: Ngày 16/02/2023 và ngày 17/02/2023 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại nơi có tài sản (ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/02/2023 (trong giờ hành chính).

b) Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

c) Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/02/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/02/2023 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm chụp chứng từ chứng minh đã nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm và gửi qua tin nhắn Zalo, số điện thoại: 0907 945 929.

* Người đăng ký tham gia đấu giá lưu ý những nội dung sau:

- Tiền đặt trước của khách hàng phải nộp đủ vào tài khoản của Trung tâm đến 16 giờ 30 phút ngày 23/02/2023.

- Khách hàng chịu mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng đấu).

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 24/02/2023 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tư pháp (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời khách hàng tham dự cuộc đấu giá)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tâm Thủy.pdf_20230202132803.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 4471
Đã truy cập: 1670959
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.