xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Cho thuê mặt bằng: Căn tin, nhà xe và cửa hàng sách của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang)

Ngày 28-10-2021 - Lượt xem: 53

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Địa chỉ: Số 02, Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang.

- Địa chỉ: Số 50 Nguyễn Thái Học, khu vực 3, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng căn tin cơ sở 1, cơ sở 2; mặt bằng cho thuê nhà xe và mặt bằng cho thuê cửa hàng sách của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang (Đăng ký và đấu giá riêng lẻ từng tài sản), cụ thể như sau:

- Tài sản 1: Mặt bằng căn tin cơ sở 1, có diện tích 66m2, tọa lạc tại số 50 Nguyễn Thái Học, khu vực 3, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Tài sản 2: Mặt bằng căn tin cơ sở 2, có diện tích 86m2 và công trình xây dựng; tọa lạc tại số 241 Lê Hồng Phong, khu vực 7, phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Tài sản 3: Mặt bằng nhà xe, có diện tích 60m2, tọa lạc tại số 50 Nguyễn Thái Học, khu vực 3, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Tài sản 4: Mặt bằng cửa hàng sách, có diện tích 514m2 và công trình xây dựng tọa lạc tại số 50 Nguyễn Thái Học, khu vực 3, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Tổng giá khởi điểm: 659.731.000 đồng/năm (Sáu trăm năm mươi chín triệu bảy trăm ba mươi mốt ngàn đồng). Cụ thể:

- Tài sản 1: Giá cho thuê mặt bằng căn tin cơ sở 1: 9.000.000 đồng/năm (Chín triệu đồng).

- Tài sản 2: Giá cho thuê mặt bằng và CTXD căn tin cơ sở 2: 52.531.000 đồng/năm (Năm mươi hai triệu năm trăm ba mươi mốt ngàn đồng). Trong đó:

+ Giá cho thuê mặt bằng căn tin: 4.500.000 đồng

+ Giá trị công trình xây dựng: 48.031.000 đồng.

- Tài sản 3: Giá cho thuê mặt bằng nhà xe: 1.800.000 đồng/năm (Một triệu tám trăm ngàn đồng).

- Tài sản 4: Giá cho thuê mặt bằng và CTXD cửa hàng sách: 596.400.000 đồng/năm (Năm trăm chín mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng). Trong đó:

+ Giá cho thuê mặt bằng cửa hàng sách: 86.400.000 đồng

+ Giá trị công trình xây dựng: 510.000.000 đồng.

* Lưu ý:

Giá cho thuê mặt bằng căn tin cơ sở 1, 2 và nhà xe quy ước 1 năm chỉ 09 tháng (trừ tháng nghỉ hè và nghỉ Tết Nguyên đán); Giá cho thuê mặt bằng cửa hàng sách là 12 tháng/năm. Thời hạn cho thuê các mặt bằng nói trên là 03 năm. Giá cho thuê từ năm thứ 2 đến năm thứ 3 mỗi năm tăng 3% so với đơn giá thuê năm trước.

 Trong trường hợp do ảnh hưởng dịch Covid-19 hoặc các trường hợp bất khả kháng khác thì số tiền thuê mặt bằng phải nộp hàng năm sẽ được xem xét giải quyết giảm trừ cụ thể tương ứng với thời gian thực tế bị ảnh hưởng và được quy định cụ thể trong Hợp đồng cho thuê.

Giá trị công trình xây dựng nói trên sau khi người trúng đấu giá nộp cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang thì sẽ chi trả lại cho chủ đầu tư.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tài sản 1: 50.000 đồng/hồ sơ/người.

+ Tài sản 2: 150.000 đồng/hồ sơ/người.

+ Tài sản 3: 50.000 đồng/hồ sơ/người.

+ Tài sản 4: 500.000 đồng/hồ sơ/người.

- Tiền đặt trước:

+ Tài sản 1: 1.800.000 đồng/hồ sơ/người.

+ Tài sản 2: 10.000.000 đồng/hồ sơ/người.

+ Tài sản 3: 360.000 đồng/hồ sơ/người.

+ Tài sản 4: 119.000.000 đồng/hồ sơ/người.

II. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Đối tượng: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại điểm khoản 2 Mục II Thông báo này và theo quy định của pháp luật có liên quan đối với từng loại tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

2. Điều kiện: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

- Bản sao: CMND hoặc CCCD hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với tổ chức và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá.

- Chứng từ chứng minh đã nộp tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm.

- Các giấy tờ liên quan khác của cá nhân, tổ chức chứng minh đáp ứng đủ các điu kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó (nếu có).

Lưu ý: Người trúng đấu giá phải cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định đối với từng loại tài sản tương ứng và theo các nội dung quy định tại hợp đồng cho thuê mặt bằng.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Trung tâm và nộp tiền đặt trước theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Điều kiện tham gia đấu giá được nêu cụ thể tại khoản 2 Mục II Thông báo này.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, nộp hồ sơ; nộp phiếu trả giá; hướng dẫn ghi phiếu trả giá; nộp tiền đặt trước và thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Ngày 08/11/2021 và ngày 09/11/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản, cụ thể:

+ Tài sản 1, 3 và 4: Số 50 Nguyễn Thái Học, khu vực 3, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

+ Tài sản 2: Số 241 Lê Hồng Phong, khu vực 7, phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá:

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, nhận phiếu trả giá: Từ ngày 28/10/2021 đến 17h00 ngày 15/11/2021 (trong giờ hành chính). Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

- Hướng dẫn cách ghi phiếu trả giá: Được quy định cụ thể trong Quy chế cuộc đấu giá tài sản.

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tngày 15/11/2021 đến 16h30 ngày 17/11/2021 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo hình thức chuyển khoản vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm chụp chứng từ chứng minh đã nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm và gửi qua tin nhắn Zalo, số điện thoại: 0907 945 929.

IV. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 18/11/2021 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tư pháp Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định hiện hành, khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ Trung tâm để được hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản đúng theo quy định.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.


Đang online: 4
Hôm nay: 1399
Đã truy cập: 280301
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.