xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số: 44/2021/HĐDVĐGTS ngày 04/11/2021)

Ngày 12-11-2021 - Lượt xem: 133

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trường Trung học phổ thông Trường Long Tây;

- Đơn vị: Ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng căn tin; mặt bằng nhà xe và công trình xây dựng trên đất tại Trường Trung học phổ thông Trường Long Tây (p Trường Thọ A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Đăng ký và đấu giá riêng lẻ từng tài sản), cụ thể như sau:

- Tài sản 1: Mặt bằng căn tin, có diện tích 120m2; Hiện trạng: Trên mặt bằng cho thuê có CTXD là căn tin.

- Tài sản 2: Mặt bằng nhà xe, có diện tích 100m2; Hiện trạng: Trên mặt bằng cho thuê có CTXD là nhà xe.

2. Tổng giá khởi điểm: 124.000.000 đồng (Một trăm hai mươi bốn triệu đồng), cụ thể:

- Tài sản 01: Giá cho thuê mặt bằng căn tin và công trình xây dựng: 100.000.000 đồng/năm. Trong đó:

+ Mặt bằng căn tin: 50.000.000 đồng/năm.

+ Công trình xây dựng: 50.000.000 đồng.

- Tài sản 02: Giá cho thuê mặt bằng nhà xe và công trình xây dựng: 24.000.000 đồng/năm. Trong đó:

+ Mặt bằng nhà xe: 9.000.000 đồng/năm.

+ Công trình xây dựng: 15.000.000 đồng.

*Lưu ý:

Giá cho thuê mặt bằng căn tin và mặt bằng nhà xe từ năm thứ 2 mỗi năm tăng 2% so với đơn giá thuê năm trước. Thời gian thực hiện cho thuê mặt bằng quy ước 01 năm chỉ trong 9 tháng (trừ tháng nghỉ hè và nghỉ Tết Nguyên Đán). Thời gian thuê 03 năm.

Giá trị công trình xây dựng nói trên sau khi người trúng đấu giá nộp cho Trường THPT Trường Long Tây thì sẽ chi trả lại cho chủ đầu tư theo quy định.

Trong trường hợp do ảnh hưởng dịch Covid-19 hoặc các trường hợp bất khả kháng khác thì số tiền thuê mặt bằng phải nộp hàng năm sẽ được xem xét giải quyết giảm trừ cụ thể tương ứng với thời gian thực tế bị ảnh hưởng và được quy định cụ thể trong Hợp đồng cho thuê.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tài sản 01: 150.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 02: 100.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước:

- Tài sản 01: 20.000.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 02: 4.800.000 đồng/hồ sơ.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng đăng ký:

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

Một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng Công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng Công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty đó tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá. Việc đại diện cho Tổ chức tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện đăng ký:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

- Bản sao: CMND hoặc CCCD hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với tổ chức tham gia đấu giá (kèm bản gốc để đối chiếu).

- Có Bản cam kết thực hiện các nội dung sau khi trúng đấu giá theo yêu cầu của trường THPT Trường Long Tây. Được cung cấp trong hồ sơ đấu giá khi khách hàng liên hệ mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá.

- Chứng từ chứng minh đã nộp tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm.

- Các giấy tờ liên quan khác của cá nhân, tổ chức chứng minh đáp ứng đủ các điệu kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó (nếu có).

- Trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nộp trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá)

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Trung tâm. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện chuyển cho Trung tâm đến thời điểm hết hạn (17h00 ngày 30/11/2021).

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản.  

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ; NỘP PHIẾU TRẢ GIÁ; HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU TRẢ GIÁ; NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Ngày 22/11/2021 và  ngày 23/11/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản (Trường THPT Trường Long Tây . Địa chỉ: Ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá:

-Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, nhận phiếu trả giá: Từ ngày 15/11/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 30/11/2021 (trong giờ hành chính).

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

- Hướng dẫn cách ghi phiếu trả giá: Được quy định cụ thể trong Quy chế cuộc đấu giá tài sản (được cung cấp cho khách hàng khi liên hệ mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/11/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 02/12/2021 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 127000081558 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm chụp chứng từ chứng minh đã nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm và gửi qua tin nhắn Zalo, số điện thoại: 0907 945 929.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 03/12/2021 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Tại Phòng Hội đồng giáo viên Trường THPT Trường Long Tây (Ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Lưu ý: Nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định hiện hành, tổ chức, cá nhân có nhu cầu người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang để được hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản đúng theo quy định.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự cuộc đấu giá)


Đang online: 8
Hôm nay: 1229
Đã truy cập: 280131
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.