xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

THÀNH PHỐ NGÃ BẢY HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022

Ngày 02-02-2023 - Lượt xem: 19

Ngọc Huệ

Sáng ngày 31 tháng 01 năm 2023, tại phòng họp số 3 UBND thành phố, thừa ủy quyền của ông Bùi Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố, Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng tổ chức họp Hội đồng để đánh giá, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của 6/6 xã, phường. Chủ trì cuộc họp có ông Trần Minh Quang, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, cùng tham dự còn có các Phó Chủ tịch, các Ủy viên và Thư ký Hội đồng.

Tại cuộc họp, Bà Phạm Ngọc Huệ, Phó Trưởng Phòng Tư pháp - Ủy viên hội đồng đã thông qua dự thảo bản tổng hợp ý kiến thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; dự thảo báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thực chất là đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền cấp xã nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trên địa bàn. Việc đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2022/TT-BTP là nhiệm vụ thường xuyên, độc lập và phải bảo đảm thực chất, tránh hình thức.