xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN NGHIỆP VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Ngày 02-12-2021 - Lượt xem: 71

Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 và Kế hoạch số 30/KH-STP ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Sở Tư pháp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, ngày 30 tháng 11 năm 2021 Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu giá tài sản. Tham dự và chủ trì lớp tập huấn có đồng chí Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và hơn 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức phòng chuyên môn của các sở, ban, ngành tỉnh: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức hành nghề công chứng và tổ chức tín dụng. Cấp huyện gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Công an, Chi cục Thi hành án dân sự, Phòng Tư pháp.